מוניות השקד

מוניות השקד תנאי שימוש תנאי שימוש למשתמש/ת “מוניות השקד” באפליקציה ובאתר תאריך עדכון אחרון: 03.12.2023 הודעה למשתמשים הקיימים באפלקציה: אתר האינטרנט שכתובתו www.shaked-taxi.co.il (“האתר”) והאפליקציה אשר מסופקת לך, לשימושך או לצורך הורדה באמצעות האתר ו/או באמצעות המכשיר הנייד שלך (“האפליקציה”), שייכים למוניות השקד (“אנו”, או ”מוניות השקד”) על ידי הכניסה לאתר או הורדת האפליקציה והשימוש בשירותים, בין באמצעות האפליקציה או באמצעות שירותי התמיכה הטלפונית או שירותים עזר נוספים לאפליקציה, אתה מצהיר על הסכמתך לתנאים המפורטים במסמך זה או במסמכים אחרים המקושרים אליו (בהמשך יוכרז כ"תנאי השימוש"), וכן לכל התנאים המופיעים או היעתיקו למסכי האפליקציה והאתר בעת השימוש. אם אין לך הסכמה לאחד מתנאי השימוש או לתנאים נוספים (כפי שיופיעו במסכי האפליקציה והאתר), אנא הימנע משימוש באפליקציה, כולל בשירותים המוצעים דרך האפליקציה ושירותי העזר. ההטבות המסוימות, כולל מבצעים, קופונים ושירותים המוצעים באתר ובאפליקציה, עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים. התנאים הנוספים יהיו מקושרים לתנאי השימוש המפורטים כאן ו/או יופיעו באפליקציה ו/או באתר. יש לציין כי התנאים הנוספים יכללו הפניה לתנאי השימוש וכל מונח שאינו מוגדר בתנאים הנוספים יקבל את המשמעות שניתנה לו בתנאי השימוש כאן. במקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים ו/או הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בנוגע לאפליקציה, האתר ו/או השירותים המוצעים באמצעותם, תקף תנאי השימוש המפורטים כאן, אלא אם צוין במפורש אחרת. 1. הפלטפורמה של מוניות השקד האפליקציה מספקת פתרונות לשימוש בשירותי תחבורה ושינוע ומתווכת בין צרכיך, בין אם אתה לקוח פרטי או עסקי, ובין אם אתה מעוניין בשירותי התחבורה והשינוע עבור עצמך או עבור מישהו אחר במעמדך. המשתמשים המעוניינים לצרוך שירותי תחבורה ושינוע, יכולים לנטר ולהזמין את השירותים הנדרשים דרך האפליקציה. מוניות השקד משמשת כמתווכת בלבד בין המשתמש/ת וספקי השירותים ואינה נושאת אחריות ביחס לתכנים ו/או השירותים שנספקים על ידי צדדים שלישיים, כולל ספקי השירותים, התוכן שלהם, המהימנות שלהם, הדיוק שלהם, האמינות שלהם, אישוריהם מול הרשויות וחברות הביטוח וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שעשויים להיגרם לך בכל צורה שהיא, ישירה או עקיפה, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר ו/או משימוש בשירותים ו/או בשירותי התחבורה והשינוע. 2. שינויים 2.1 שינויים בתנאי השימוש מוניות השקד שומרת על הזכות לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים שנעשים בתנאי השימוש והם כפופים לחוקים והוראות הדין ייכנסו לתוקפם מיום שפרסמו בדפי האפליקציה ו/או באתר, בהתאם לחוקים כפי שהוא רשום, מבלי להודיע מראש בדפי האפליקציה ו/או האתר. שינויים מהותיים בתנאי השימוש ילוו בהודעה מראש שתוצג במסך הבית של האפליקציה ו/או האתר. המשך השימוש שלך באפליקציה ו/או האתר ובשירותים המוצעים על ידם לאחר השינויים בתנאי השימוש מהווה הסכמה וקבלה שלך לתנאי השימוש החדשים. אם אתה לא מסכים/ה לתנאי השימוש החדשים, אתה נדרש/ת להימנע מהשימוש המתמשך באפליקציה ו/או באתר ובשירותים המוצעים בהם. 2.2 שינויים באתר ו/או באפליקציה מוניות השקד שומרת על הזכות, בשיקול דעתה הבלעדי, לשנות או למחוק כל או חלק מהאתר, האפליקציה או השירותים, או להטיל חיובים על גישה לחלק או לכל החלקים שבאתר, האפליקציה או השירותים, בהודעה מוקדמת או בלעדית. מוניות השקד לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צדדים שלישיים עקב שינויים או הסרת תוכן באתר, האפליקציה או השירותים. אם אתה מתנגד לשינויים שבוצעו או שיבוצעו על ידי מוניות השקד, אנחנו ממליצים לך להימנע משימוש באתר, האפליקציה או השירותים. השימוש שלך באתר, האפליקציה והשירותים לאחר ביצוע השינויים יהווה הסכמה וקבלה שלך לשינויים. מוניות השקד שומרת על הזכות, בשיקול דעתה הבלעדי, לחסום באופן מיידי את גישתך לאתר או לאפליקציה. אתה מסכים ומאשר כי מוניות השקד לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי עקב חסימת הגישה שלך לאתר או לאפליקציה. הפסקת הגישה שלך לאתר או לאפליקציה לא תשנה או תבטל כל התחייבות שהתפשטה כתוצאה משימושך באתר, האפליקציה או השירותים, בין אם התחייבות כזו נובעת מאיתנו או מצדדים שלישיים. 3. הרשיון על פי עמידתך בתנאי השימוש, מוניות השקד מעניקה לך רישיון שימוש מוגבל, לא בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה להשתמש באפליקציה ובשירותים, ולהתקין את האפליקציה על מכשיר הנייד שברשותך, שעובד על מערכת ההפעלה של Apple (iOS) או אנדרואיד ("המכשיר הנייד"). תנאי השימוש הרלוונטיים למכשיר הנייד שברשותך (למכשירי Apple: תנאי השירות של App Store, ולמכשירי Android: תנאי השירות של Google Play) יחולו גם על שימושך באפליקציה. ניתן להשתמש באתר ובאפליקציה באמצעות מחשב או מכשיר נייד שתואמים את דרישות השירותים. יש לציין כי מוניות השקד אינה אחראית להבטיח את תאימות השירותים למחשב או למכשיר הנייד שברשותך. 4. כללי שימוש למשתמש/ת כפי שצויין לעיל, יתרון השימוש באתר, האפליקציה והשירותים מוענק לכל משתמש בתנאי שימוש. במקביל, חברתנו רשאית לחסום את גישתך לאפליקציה, לאתר או לחלק מהשירותים בהם, לפרק זמן מוגבל או לא מוגבל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל דרישה לספק נימוק או הסבר. חסימת הגישה לאפליקציה, לאתר או לשירותים עשויה להתרחש, לרבות, במקרים בהם קיים חשש הפרה של תנאי השימוש (או כל הוראה אחרת המופיעה במסכי האפליקציה או האתר) או הוראות הדין, או במקרה בו ישנה סיכון לפגיעה או ניסיון לפגוע בתפקוד התקין של האפליקציה או האתר, או לצדדים שלישיים. אם נחסמה גישתך לאפליקציה, לא תהיה לך רשות להירשם מחדש תחת שם משתמש אחר למשך תקופת החסימה, ככל שתהיה קיימת. אנא שים לב שהתחזות למישהו אחר בעת הרישום לאפליקציה או לאתר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי החוק. על ידי השימוש באתר, באפליקציה ובשירותים, אתה מצהיר כי תשתמש בהם באופן אישי ובלתי מסחרי למען עצמך ולמען מי מטעמך, ושהשימוש יעבור תחת כללי השימוש וההוראות המשפטיות ותמנע מביצוע כל שימוש מסחרי באפליקציה או באתר, כולל איסוף תשלום עבור השירותים המוצעים באפליקציה או באתר, או כל שימוש אחר שאינו אישי או שעשוי לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים לפי שיקול דעתנו הבלעדי. נא לקחת בחשבון כי הנך האחראי הבלעדי על השימוש באפליקציה או באתר. במידה ואתה קטן (בני 18), השימוש באפליקציה או באתר תלוי בקבלת הסכמת הוריך לתנאי השימוש, כולל למדיניות הפרטיות המפורטת בהם. אם לא התקבלה הסכמה מפורשת כאמור מהוריך, אתה חייב להימנע מביצוע כל שימוש באפליקציה או באתר, כולל בשירותים המוצעים באמצעותם. בנוסף, במקרה שאתה מונע מכל סיבה מכרית לקשר בעסקאות חוזיות, אתה חייב להימנע מביצוע כל שימוש באפליקציה או באתר, כולל בשירותים המוצעים באמצעותם. כפי שצוין מעלה, מוניות השקד אינה אחראית לכל נזק שיגרם לך או לספקי השירות במהלך השימוש בשירותי התחבורה, מכיוון שהיא פועלת כמתווכת בלבד בין המשתמש וספקי השירות. בכל מקרה, אנחנו מבקשים ממך להתנהג בכבוד לספקי השירות ולא לגרוע מרכבם ומנהגם, וכן להימנע מפעילות לא חוקית, איומה או מטרידה במהלך השימוש בשירותים, ההסעה והתנועה או ברכבם של ספקי השירות. כחלק מהשימוש באפליקציה או באתר, אתה חייב גם לפעול על פי תנאי השימוש ולהימנע מביצוע הפעולות האסורות 5. ההרשמה לאפליקציה ו/או לחשבון באתר נכון למועד פרסום תנאי השימוש, השימוש באפליקציה ובאתר ללקוחות פרטיים (כפי שיוגדרו על ידי מוניות השקד מעת לעת) (“הלקוח הפרטי“) לצורך הזמנת השירותים ולצורך הרשמה איננו כרוך בתשלום. מוניות השקד רשאית לגבות בעתיד תשלום בגין ההרשמה ו/או שימוש מסוים באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים המסופקים דרך האפליקציה, וככל שמוניות השקד תבקש לעשות זאת תתפרסם על כך הודעה באפליקציה ו/או באתר. בכל מקרה מוניות השקד לא תגבה ממך כל תשלום ללא הסכמתך המפורשת לכך. על מנת לבקר באתר אין צורך בהרשמה. אולם, על מנת להשתמש באפליקציה ו/או בחשבון משתמש/ת באתר (“החשבון“) יש צורך בהרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקש/י למסור מידע אישי שלך שיכלול בין היתר שם, מספר טלפון, כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום (להלן: “פרטי החשבון”). יתכן ורישומך לאפליקציה ולחשבון יהיה כפוף לתנאים נוספים, אשר אינם מפורטים בתנאי השימוש, שיפורסמו במסכי האפליקציה ו/או האתר. אינך מחויב/ת למסור פרטים אלה אך דע/י לך כי לא תוכל/י לעשות שימוש באפליקציה ובחשבון הדורשים הרשמה לשירותים אלה ללא מסירת הפרטים הדרושים כאמור. הנתונים שתמסור/תמסרי בעת ההרשמה לחשבון ו/או לאפליקציה (מלבד נתונים הקשורים להליך עיבוד התשלומים, כפי שמפורט להלן) יישמרו במאגר המידע של האתר ו/או האפליקציה. שימוש האפליקציה ו/או האתר בפרטים אודותיך יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של מוניות השקד להלן. עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לאפליקציה ו/או לחשבון ועל עדכון האפליקציה ו/או החשבון בכל שינוי בפרטים, שיהיה בהתאם לפירוט במדיניות הפרטיות להלן. מוניות השקד שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון האתר ו/או האפליקציה ו/או החשבון, לרבות וללא הגבלה, בקשת פרטים נוספים בכדי לאשר עסקאות בהן קשור חשבונך וכן סגירת חשבונך לפי הצורך. 6 מחיר הנסיעה ותשלום 6.1 מחירי הנסיעה המופיעים באתר הם מחירי מקסימום 6.2 במקרה שהמחיר באתר גבוה יותר ממחיר המונה, הלקוח ישלם את מחיר המונה בלבד. 6.3 במקרה שהמחיר באתר זול יותר ממחיר המונה, תבוצע הנחה במונה למחיר המקסימום. 6.4 המחיר הסופי נקבע ע"י המונה ותעריף משרד התחבורה ע"פ תקנות התעבורה 6.5 מוניות השקד משמשת כמתווכת בלבד בין המשתמש/ת וספקי השירותים ואינה נושאת אחריות למחיר ולהפעלת המונה ע"י הנהגים לכן, לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלפי מוניות השקד בגין כל הפקעת מחיר או אי הפעלת מונה, ומוניות השקד אינה נושאת בכל אחריות לכך 6.6 כלקוח פרטי, התשלום לספק השירותים ניתן באמצעות אפליקציית ביט או מזומן בלבד. אתה מתחייב שלא לעשות שימוש באפליקציית ביט או בכל צורה אחרת של תשלום אלא אם יש לך את ההרשאה המתאימה לעשות זאת. 7. לקוחות ומשתמשים עסקיים לקוחות עסקיים במסלולים מסוימים (כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מוניות השקד) ("הלקוח העסקי") יפעלו על פי הסכם ייעודי שייחתם בין כל לקוח עסקי ומוניות השקד. בהסכם העסקי יוגדרו, בין היתר, דמי המנוי, תנאי התשלום ופרטים מסחריים נוספים להתקשרות בין הלקוח העסקי ומוניות השקד. הלקוחות העסקיים יכולים להזמין למשתמשים עסקיים אחרים, כגון עובדים, ספקי שירותים או צדדים שלישיים, להשתמש בשירותים באמצעות החשבון של הלקוח העסקי. המשתמשים העסקיים יידרשו לספק פרטים שונים בעת הזמנת השירותים, כפי שייבהלו על ידי מוניות השקד, כולל יעד הנסיעה המבוקש. מוניות השקד תספק ללקוח העסקי גישה למערכת ניהול משתמשים והרשאות הכוללות, כולל אפשרות ליצירת דוחות נסיעה ולניהול ובקרה על הנסיעות המוזמנות של המשתמשים העסקיים בחשבון הלקוח העסקי. 8. ספקי השירותים ואחריותם כלפי הלקוחות אני, מעניק/ת בזאת לחברה ייפוי כוח מלא ובלתי חוזר, לשימושך בשירותים, בכדי להעביר מידע הכולל את שמך, מספר הטלפון שלך, תמונתך (אם מסרת תמונה בתהליך ההרשמה), מיקומך הגיאוגרפי, פרטי הנסיעה ושעת הנסיעה, לספקי השירותים אשר מספקים את שירותיהם דרך מוניות השקד. מידע זה יועבר לספקי השירותים כדי שיוכלו לבחור לקבל את הזמנת השירותים שלך ולספק לך את שירותי התחבורה בפועל. אני, מאשר/ת ומסכים/ה כי האפליקציה והאתר משמשים כפלטפורמה וקישור בין המשתמשים לספקי השירותים וכי מוניות השקד, בתור מפעילת האפליקציה, האתר והשירותים, אינה מספקת באופן ישיר שירותים ו/או שירותי תחבורה ושינוע למשתמשי הקצה. מוניות השקד אינה מעורבת בעסקה שמתבצעת בינך כמשתמש/ת לבין ספק השירותים בשום אופן. ככל שלאחר קבלת מספר הטלפון ו/או פרטי יצירת הקשר של ספק השירותים הרלוונטי באמצעות האפליקציה ו/או האתר, תגיע/י להסכם כלשהו עם ספק השירותים הרלוונטי, הרי שאנו איננו צד להסכם זה ולא תחול עלינו החובה לדאוג לאכיפתו ו/או לקיומו. הינך מצהיר/ה בזאת כי ידוע לך כי הינך אחראי/ת באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או הסכם שייקשר בינך לבין ספק השירותים הרלוונטי, והינך משחרר/ת בזאת את מוניות השקד, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של ספקי השירותים ובקשר להסכם שנכרת בינך לבין ספק שירותים מסוים. ספקי השירותים אליהם תופנה באמצעות האפליקציה ו/או האתר, הינם גורמים בלתי קשורים אלינו אשר התחייבו בפנינו כי להם ההיתרים והרשיונות ההכרחיים על פי חוק כדי לספק את השירותים אותם הם מעוניינים לספק למשתמשים. לאחר קבלת שירות כלשהו מאחד מספקי השירותים, עשויה להינתן לך האפשרות לדרג את ספק השירותים וכן למשב את אופן השירות שניתן על-ידו. אנו מסתמכים, באופן מלא ומוחלט, על המצגים וההתחייבויות שסופקו לנו על-ידי ספקי השירותים וכן על פידבק משתמשים, לצורך הערכת מידת התאמתם של ספקי השירותים לצרכי המשתמשים. למען הסר ספק, איננו מבצעים בדיקות נאותות כלשהן, ואיננו מבצעים בדיקות רקע שונות (לרבות בחינת רישיונות, תקינות כלי הרכב ומצבו, תעודות הסמכה ו/או מסמכים אחרים) ואיננו מתחייבים כי ספקי השרתים מוסמכים, רשאים, ו/או מורשים לספק את השירותים כאמור. בדומה, לאחר קבלת שירות מספקי השירותים, עשויה להינתן לספקי השירותים האפשרות לדרג אותך כלקוח לקבלת השירותים ולייתן משוב בקשר לקבלת השירותים על ידך. מידע זה עשוי לשמש אותנו לטובת שיפור השירותים הניתנים על ידינו כפלטפורמה המתווכת בין הלקוחות המעוניינים לצרוך את שירותי תחבורה ושינוע לבין ספקי השירותים. ספקי השירותים אשר מספקים את שירותי התחבורה הינם קבלנים עצמאיים ואינם מועסקים על-ידי מוניות השקד, הם אינם משמשים כנציגינו ו/או שלוחנו ואיננו משמשים כנציגיהם ו/או שלוחיהם בשום אופן וצורה. אנו משמשים כמתווך בלבד בין ספקי השירותים לבין המשתמשים ואיננו מעורבים, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בעסקה שתתבצע, ככל שתתבצע, בין ספק השירותים הרלוונטי לביניכם ו/או לבין צד שלישי כלשהו, וכן בשירות הניתן על ידי ספקי השירותים בפועל 9. הגבלת אחריות מוניות השקד אינה נושאת בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או השירותים שסופקו על ידי צדדים שלישיים, כולל ספקי השירותים, ואין לה בכל אחריות לתוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וגם לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שעשויים להיגרם לך, בצורה ישירה או עקיפה, כתוצאה משימוש במידע המופיע באפליקציה ו/או האתר ו/או משימוש בשירותים. יש לשים לב כי מוניות השקד אינה נושאת בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית של המשתמשים, ספקי השירותים וכל גורם אחר שאינו נמצא בשליטתה המלאה. מבלי להפחית מהאמור, כל הערכות הזמנים המוצגות באתר ו/או באפליקציה, כוללות זמן הגעת ספק השירותים בשעה שנקבעה להלן שעת הנסיעה ו/או שעת הנחיתה המשוערת, זמן הגעה ליעד, משך הנסיעה ו/או המשלוח, הן מבוססות על אומדנים בלבד ותלויות בפרמטרים נוספים שאינם בשליטת מוניות השקד, אשר כוללים את מזג האוויר, עומסי תנועה ופעולות עצמאיות של ספקי השירותים. זמני אספקת השירותים המצוינים באתר ו/או באפליקציה אינם מהווים התחייבות מצד מוניות השקד והינך מוותר/ת על כל טענה, עילת תביעה או חבות כנגד מוניות השקד בקשר לאי דיוקים בזמני ההגעה, עיכובים ואיחורים. מוניות השקד מתמידה להפעיל את האפליקציה, האתר והשירותים המוצעים בהם בצורה תקינה, בלעדי תקלות טכניות והפרעות. יחד עם זאת, עקב תלות האפליקציה והאתר בספקים וצדדים שלישיים, כולל המפעילים הסלולאריים וספקי השירותים, עשויות להתרחש מעת לעת הפרעות ותקלות בפעילותם הרגילה. לכן, לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלפי מוניות השקד בגין כל תקלה או הפרעה ומוניות השקד אינה נושאת בכל אחריות עקב כך, כולל נזקים ישירים או עקיפים הנגרמים כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. מוניות השקד אינה נושאת בכל אחריות או חבות ביחס לכל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המופיע באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים ותאלץ לכל נזק ישיר או עקיף הנגרם כתוצאה מהגישה לאפליקציה ו/או לאתר והשימוש בהם או כתוצאה מהמניעה הכללית לגישה או השימוש בהם. מוניות השקד ומי שקיבל היתר ממנה, כולל ספקי השירותים, רשאים לפרסם באמצעות האפליקציה ו/או האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת שמיועדים לכך בדפי האפליקציה ו/או האתר. אחריות לתוכן המודעות המתפרסמות שייכת למפרסמים בלבד, ומוניות השקד אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באפליקציה ו/או באתר עצמו אינו מהווה עידוד או המלצה מצד מוניות השקד לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות, והאחריות על רכישת השירותים הכלולים בפרסומות תחול על המשתמש/ת בלבד. 10. תעריפים מוניות השקד שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תעריפי השירותים מעת לעת 11. תקופת ההסכם וביטול ההסכם אנא שים לב שהשינויים הבאים מתבצעים במידה ותוקף ההסכם יחל לאחר מועד התקנת האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותך ו/או תחילת שימוש כלשהו באתר ועד אשר יבוטל בקשת מי מהצדדים . אם ברצונך לבטל את ההסכם, אנא עדכן אותנו במוקד 073-374-55-66 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את ההסכם ונדרשים להודיע לך באמצעות דוא"ל על כוונתנו לעשות כך. בנוסף, על פי שיקול דעתנו המוחלט, נוכל לחסום את הגישה שלך לאפליקציה ו/או לאתר באופן מיידי. במקרה כזה, ביטול ההסכם יחול מייד עם חסימת הגישה שלך לאפליקציה ו/או לאתר. בסיום תקופת ההסכם, אתה מחוייב להסיר באופן מיידי את התקנת האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותך ולהימנע משימוש נוסף באפליקציה ו/או באתר ו/או בחשבון ו/או בשירותים כלשהם המסופקים על י דינו. 12. תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי האפליקציה עשויה להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לרישיונות, כולל רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים ("רכיבי צד שלישי"). הנך מורשה להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מהאפליקציה או בהקשר אליה, בהתאם לתנאי הרישיון הנדרשים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. אם קיימת סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי לבין תנאי השימוש הנ"ל, יחול תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי וזאת בהקשר של רכיבי הצד השלישי בלבד. תנאים אלו אינם חלים על כל רכיבי הצד השלישי הנלווים או הכלולים באפליקציה ומוניות השקד אינה אחראית בכל דרך לרכיבי צד שלישי אלו. אתה מכיר ומסכים שמוניות השקד אינה היוצרת, בעלים או נותנת הרישיון של רכיבי צד שלישי, ומוניות השקד אינה מתחייבת ואין לה אחריות מוחלטת מכל סוג שהוא, בין בנוגע לאיכותם, היכולות שלהם, התפעול, הביצוע או התאמתם של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות את האפליקציה או כל חלק ממנה (למעט רכיבי צד שלישי הכלולים בה, כפי שהם כלולים) כתוכנת "קוד פתוח". 13. שיפוי ופיצוי בהינתן כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרמו לחברה או לצד שלישי בשמה ובשמו לסבול בגין הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש או בביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לחוק החל בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים, אתה מתחייב/ת לשפות ולפצות את מוניות השקד או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט והוצאות שכ"ט עורכי דין הנובעות מהנזק, ההוצאה או ההפסד הנ"ל. 14. סמכות שיפוט וברירת הדין כל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האפליקציה, האתר, השירותים, מוניות השקד ו/או תנאי השימוש תידון באופן בלעדי בבית המשפט המוסמך במחוז רחובות, ישראל. תקנות הדין הישראלי יחולו על כל מחלוקת וסכסוך הקשורים לאפליקציה ו/או האתר. 15. עמלת ביטול הזמנה מצד לקוח: 15.1. במקרה בו הלקוח ביטל את ההזמנה פחות משעתיים (120 דקות) אך יותר משעה (60 דקות) לפני שעת הנסיעה ו/או שעת הנחיתה המשוערת, יחויב בעמלה של 25% ממחיר ההזמנה. 15.2. במקרה בו הלקוח ביטל את ההזמנה פחות משעה (60 דקות) אך יותר ממחצית השעה (30 דקות) לפני שעת הנסיעה ו/או שעת הנחיתה המשוערת, יחויב בעמלה של 50% ממחיר ההזמנה. 15.3. במקרה בו הלקוח ביטל את ההזמנה פחות ממחצית השעה (30 דקות) לפני שעת הנסיעה ו/או שעת הנחיתה המשוערת, יחויב בעמלה של 50% ממחיר ההזמנה. 15.4 במקרה בו הלקוח לא התייצב במיקום שנקבע בעת ההזמנה (טופס הזמנת מונית לנתב"ג) עד 15 דקות מזמן שעת הנסיעה (להלן "שעה" – "שעת ההזמנה") ההזמנה תחשב כביטול ע"י הלקוח ויפעל סעיף 15.3 15.4 במקרה בו הלקוח לא התייצב במיקום אשר יקבע ע"י הנהג או מי מטעמו ברחבי נתב"ג במקומות המקובלים לאיסוף נוסעים (טופס הזמנת מונית מנתב"ג) עד 60 דקות מזמן שעת הנחיתה המשוערת (להלן "שעה נחיתה משוערת" – "שעת ההזמנה") ההזמנה תחשב כביטול ע"י הלקוח ויפעל סעיף 15.3 העמלות לביטול הזמנה נקבעות על פי הזמן הנותר עד למועד שעת הנסיעה ו/או שעת הנחיתה המשוערת כפי שמופיע בהזמנה המעודכנת ומתוך הכרח במקרים בהם הלקוח ביטל את ההזמנה. על הלקוח לשלם את העמלה באמצעות האמצעים התשלום הרשומים במערכת ההזמנה. במידה ועמלת הביטול לא תשולם מוניות השקד ו/או נותן השירות יהיו רשאים לפנות לגורמים משפטיים ע"מ לגבות את עמלת הביטול כפי שנקבעו בהסכם זה מוניות השקד רשאית לשנות את התנאים האמורים לעיל מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.